מלון-Thistle-Piccadilly-משמאל-ליד-כיכר-לסטר

מלון-Thistle-Piccadilly-משמאל-ליד-כיכר-לסטר

מלון Thistle Piccadilly (משמאל) ליד כיכר לסטר

מלון-Thistle-Piccadilly-משמאל-ליד-כיכר-לסטר

גם תגובות וגם טראקבקים מושבתים כרגע.