בלונדון בקיץ שתו קנקן של פימ׳ז עם פירות. בלונדון בחורף לכו על מולד וויין

בלונדון בקיץ? שתו קנקן של פימ׳ז עם פירות. בלונדון בחורף? לכו על מולד וויין

בלונדון בקיץ? שתו קנקן של פימ׳ז עם פירות. בלונדון בחורף? לכו על מולד וויין

בלונדון בקיץ? שתו קנקן של פימ׳ז עם פירות. בלונדון בחורף? לכו על מולד וויין

גם תגובות וגם טראקבקים מושבתים כרגע.