לשתות בזול יחסית, ועדיין להרגיש כמו בפאב מסורתי-אריסטוקרטי. Wetherspoon

לשתות בזול יחסית, ועדיין להרגיש כמו בפאב מסורתי-אריסטוקרטי. Wetherspoon

לשתות בזול יחסית, ועדיין להרגיש כמו בפאב מסורתי-אריסטוקרטי. Wetherspoon

לשתות בזול יחסית, ועדיין להרגיש כמו בפאב מסורתי-אריסטוקרטי. Wetherspoon

גם תגובות וגם טראקבקים מושבתים כרגע.