אם יש דבר שלא חסר בלונדון זה שכונות מגניבות. רחוב בריק ליין

אם יש דבר שלא חסר בלונדון זה שכונות מגניבות. רחוב בריק ליין

אם יש דבר שלא חסר בלונדון זה שכונות מגניבות. רחוב בריק ליין

אם יש דבר שלא חסר בלונדון זה שכונות מגניבות. רחוב בריק ליין

גם תגובות וגם טראקבקים מושבתים כרגע.