אחת מבנות הים במזרקה אוחזת בדולפין

אחת מבנות הים במזרקה אוחזת בדולפין

אחת מבנות הים במזרקה אוחזת בדולפין

גם תגובות וגם טראקבקים מושבתים כרגע.