פסל זמני בכיכר טרפלגר

פסל זמני בכיכר טרפלגר

פסל זמני בכיכר טרפלגר

פסל זמני בכיכר טרפלגר

גם תגובות וגם טראקבקים מושבתים כרגע.