כריך עוף מטוגן של Temple of Seitan, שיכול להתחרות בכל פרייד צ'יקן אחר בעיר

כריך עוף מטוגן של Temple of Seitan, שיכול להתחרות בכל פרייד צ'יקן אחר בעיר

כריך עוף מטוגן של Temple of Seitan, שיכול להתחרות בכל פרייד צ'יקן אחר בעיר

כריך עוף מטוגן של Temple of Seitan, שיכול להתחרות בכל פרייד צ'יקן אחר בעיר

גם תגובות וגם טראקבקים מושבתים כרגע.