מערכת ICL 25 במוזיאון הלאומי למחשבים בלונדון

מערכת ICL 25 במוזיאון הלאומי למחשבים בלונדון

מערכת ICL 25 במוזיאון הלאומי למחשבים בלונדון

מערכת ICL 25 במוזיאון הלאומי למחשבים בלונדון

גם תגובות וגם טראקבקים מושבתים כרגע.