קבלו את הוד רוממותה, הכרובית

קבלו את הוד רוממותה, הכרובית

קבלו את הוד רוממותה, הכרובית

קבלו את הוד רוממותה, הכרובית

גם תגובות וגם טראקבקים מושבתים כרגע.