הנוף מראש הגבעה בפארק גריניץ׳, ליד מצפה הכוכבים

הנוף מראש הגבעה בפארק גריניץ׳, ליד מצפה הכוכבים

הנוף מראש הגבעה בפארק גריניץ׳, ליד מצפה הכוכבים

הנוף מראש הגבעה בפארק גריניץ׳, ליד מצפה הכוכבים

גם תגובות וגם טראקבקים מושבתים כרגע.