מנה כיפית, במיוחד כשמנטרלים את הציפיה ל״שווארמה״ פר אקסלנס

מנה כיפית, במיוחד כשמנטרלים את הציפיה ל״שווארמה״ פר אקסלנס

מנה כיפית, במיוחד כשמנטרלים את הציפיה ל״שווארמה״ פר אקסלנס

מנה כיפית, במיוחד כשמנטרלים את הציפיה ל״שווארמה״ פר אקסלנס

גם תגובות וגם טראקבקים מושבתים כרגע.