אכן מראות קשים. המקרר שלצד בר הגריל

אכן מראות קשים. המקרר שלצד בר הגריל

אכן מראות קשים. המקרר שלצד בר הגריל

אכן מראות קשים. המקרר שלצד בר הגריל

גם תגובות וגם טראקבקים מושבתים כרגע.