הרבה מים, גשרים ואווירה פסטורלית במיוחד. פארק קלסי

הרבה מים, גשרים ואווירה פסטורלית במיוחד. פארק קלסי

הרבה מים, גשרים ואווירה פסטורלית במיוחד. פארק קלסי

הרבה מים, גשרים ואווירה פסטורלית במיוחד. פארק קלסי

גם תגובות וגם טראקבקים מושבתים כרגע.