הרחבה המרכזית במוזיאון עם כיפת הזכוכית האיקונית

הרחבה המרכזית במוזיאון עם כיפת הזכוכית האיקונית

הרחבה המרכזית במוזיאון עם כיפת הזכוכית האיקונית

הרחבה המרכזית במוזיאון עם כיפת הזכוכית האיקונית

גם תגובות וגם טראקבקים מושבתים כרגע.