חלק מאבן הרוזטה, הפריט החשוב והמפורסם ביותר במוזיאון הבריטי

חלק מאבן הרוזטה, הפריט החשוב והמפורסם ביותר במוזיאון הבריטי

חלק מאבן הרוזטה, הפריט החשוב והמפורסם ביותר במוזיאון הבריטי

חלק מאבן הרוזטה, הפריט החשוב והמפורסם ביותר במוזיאון הבריטי

גם תגובות וגם טראקבקים מושבתים כרגע.